Tag: Kikai Sentai Zenkaiger

Recap: Kikai Sentai Zenkaiger, Episode 6 – Uncomfortably Mysteriously Treated Like Trash
Recap: Kikai Sentai Zenkaiger, Episode 5 – Clutching Nigiri in a Sushi Tournament
Recap: Kikai Sentai Zenkaiger, Episode 4 – The Curious Meddler is Vroom Vroom!
Recap: Kikai Sentai Zenkaiger, Episode 3 – The Seriously Nununu Magician
Recap: Kikai Sentai Zenkaiger, Episode 2 – The Gao Beast is Troublesome!
Recap: Kikai Sentai Zenkaiger, Episode 1 – The Kikai World is Kikikaikai!
Back to top