Tag: Kikai Sentai Zenkaiger

Recap: Kikai Sentai Zenkaiger, Episode 21 – Giant Monsters of Great Destruction!
Recap: Kikai Sentai Zenkaiger, Episode 20 – Swordsman and World Pirate, A Brother’s Promise
Recap: Kikai Sentai Zenkaiger, Episode 19 – Zenkai Change, Super Zenkai!
Recap: Kikai Sentai Zenkaiger, Episode 18 – Life is Short, Fall in Love Zenkai!
Recap: Kikai Sentai Zenkaiger, Episode 17 – Nununu Occult Club!
Recap: Kikai Sentai Zenkaiger, Episode 16 – The Magnet’s Already at its Limit!
Recap: Kikai Sentai Zenkaiger, Episode 15 – Gachon! A Sudden Retro Turn!
Recap: Kikai Sentai Zenkaiger, Episode 14 – Duel! Zenkai VS Twokai!
Recap: Kikai Sentai Zenkaiger, Episode 13 – Recycling All Over Again!
Recap: Kikai Sentai Zenkaiger, Episode 12 – The Slowest Snail Has the Hardest Shell!
Back to top